От Уан Хайдзюн

Към процеса на изучаване на Тай чи чуан трябва да се подходи системно, ако ученикът иска да постигне най-добрите резултати. Тренирането на Чън стил Тай чи чуан традиционно се дели на шест етапа, като всеки от тях служи за основа на следващия. Тези етапи са: учене, практика, корекции, изглаждане, изследване и разкриване на формата. Всеки етап е необходим и никой от тях не трябва да се пропуска.

Първият етап се нарича „сюе дзя джи“ или „учене на формата“. В началния период на трениране учениците трябва да научат движенията на формата. В Чъндзягоу традиционната базова форма е Лао дзя И лу (Стар стил първа форма), и тя представлява средството, чрез което се придобиват всички по-нататъшни умения от по-високо ниво. През този етап изискването е просто да научите добре последователността от движения и аспекти: къде трябва да е тежестта ви, в каква посока е обърнато тялото и т.н. Тази първа фаза понякога се нарича „набелязване на маршрута“.

След като веднъж движенията са усвоени, ученикът трябва усърдно да практикува, докато научи много добре формата. Този втори етап е известен като „лиен дзя джи“ или „практикуване на формата“. На този етап учениците, в съответствие с преподаваните принципи, тренират формата, докато научат много добре последователността от движения.

Третият етап е „ние дзя джи“ или „моделиране на формата“. Сега, когато ученикът е много добре запознат с последователността и основните изисквания, са нужни по-детайлни корекции от страна на учителя. Докато ученикът вече познава формата, на този етап той все още допуска грешки по отношение на позицията и принципите на движение. Вероятно раменете са стегнати или лактите са високо. През този трети етап учителят внимателно коригира позицията на ученика в съответствие с точните изисквания на Чън стил Тай чи чуан. „Ние дзя джи“ се превежда като моделиране на формата, тъй като учителят внимателно оформя и моделира позицията на тялото на ученика и неговите движения, докато отклоненията бъдат премахнати. Ученикът трябва да бъдат търпелив, тъй като всеки аспект на неговите тяло, движения и позиции се пренарежда внимателно – „свали лакътя, отпусни раменете, изпъни повече ръката и т.н….“

Четвъртият етап е „шун дзя джи“, което може да се преведе като „изглаждане на формата“ или правене на формата плавно и естествено. След като позицията на тялото е коригирана в предния етап, тялото на ученика все още е стегнато. Движенията може да са като на машина, която не е добре смазана. Сега по време на тренировките трябва да се акцентира върху това, движенията да станат много плавни и естествени. След коригиране ученикът трябва да практикува, докато цялото му тяло стане координирано и движенията плавни. Дали ще са бавни или бързи, те трябва да бъдат с еднакво качество. Не трябва да позволявате движенията ви да стават накъсани и некоординирани, ако ги забързате, като вдигате раменете или позволявате на ци да се качва. Същото важи и за дишането. Например, ако разгледаме последователност от движения, при които се вдишва при затваряне и издишване при отваряне или се вдишва при движение наляво и издишва при обръщане надясно – този шаблон не трябва да се променя, независимо дали изпълнявате движенията бързо или бавно.Този четвърти етап изисква да станете много плавни и гладки в изпълнението на формата.

Когато това бъде постигнато, навлизаме в петия етап на „пан дзя джи“ или „изследване на формата“. Сега, когато формата е съвсем позната като движения и позиции, трябва да навлезете по-дълбоко и да тренирате гунфу на тялото си. Чрез внимателно и педантично изучаване трябва да изследвате всяка позиция. Като заемате по-ниска позиция, можете да развиете сила в долната част на тялото (сиа пан) и да увеличите стабилността; това ще ви подсигури, че изпълнявате изискванията за гунфу в Тай чи чуан. Други аспекти, които трябва да се изследват и тренират, например са: каквато и позиция да заемете, да бъдете поддържани от всички посоки; долната част на тялото да бъде силна, а горната – лека; цялото тяло да се движи в унисон и т.н.

Шестият етап се нарича „кай дзя джи“ или „разкриване на формата“. Разкриването на формата изисква трениране, докато предназначението на всяка позиция стане оптимално изразено. Тай чи чуан е бойно изкуство, така че с всяка позиция трябва да започнем да изучаваме приложенията й. Тренирането на всяко движение поотделно е подходящият момент да започнете да се фокусирате върху различните начини за работа с тялото и приложенията, които се съдържат във всяка позиция. Много учители започват да преподават приложения направо, преди ученикът да е готов.

Преподаването на приложения по този начин дава на ученика много малка възможност за успех. Например, дори да му покажете ключ, той не може да го използва ефективно, защото тялото му не работи в синхрон и движенията му не са координирани. Той просто не е готов. Първо движенията ви трябва да станат плавни. Вашата ци трябва да тече непрекъснато и без блокажи. Тогава започвате да мислите за изразяването на всяка позиция, учейки приложенията на движенията във формата. На този етап докато практикувате, дори и без истински противник, вие тренирате всяко движение като че пред вас стои противник.

Трябва да имате ясна представа как да тренирате правилно, за да постигнете добър краен резултат. Често учениците просто имат погрешна представа за това как да тренират и не са убедени в метода на подготовка. Когато практикувате, трябва да сте сигурни, че следвате тези шест стъпки. По време на обучението трябва да имате търпение и да не бързате. Първо се опитайте да се освободите от твърдата сила. В ранните етапи на обучение на ученика многократно му се повтаря да се освободи от сковаността в тялото (фансун). Много хора наистина се чувстват отпуснати, докато всъщност по критериите на Тай чи чуан те са доста стегнати. Резултатът от това е, че движенията им са много сковани и не се водят от кръста. Освобождаването от твърдата сила ви позволява да развиете много силни корени, да координирате дишането с движенията си и да подобрите циркулацията на ци и кръвта.

Често срещан проблем е това, че хората бързат да усвоят бойните приложения, съдържащи се във формата. Докато им обясняват детайлите на определено движение или позиция, те искат единствено да научат приложенията. Обаче принципите им на стоене и движение не са правилни. Няма полза да се преподават приложения, преди да са преминати всички етапи и принципите на Тай чи чуан да са усвоени от тялото. Трябва да достигнете етап, при който всичко се усеща много комфортно и естествено, като че е част от вас. Когато това усещане се постигне и е постоянно, то изпраща сигнал на мозъка ви, че всичко е правилно, комфортно и балансирано. Трябва първо да намерите това усещане.

За да постигнете това, трябва да сте готови да се откажете от старите си навици и да се научите да използвате тялото си по нов начин. Отказването от твърдата сила ви позволява да придобиете нов тип сила. Ако използвате вашата твърда сила, не можете да изградите тази нова сила. Тези, които не искат или не могат да се откажат от своята твърда сила, няма да могат да осъзнаят уникалния метод на Тай чи чуан за освобождаване на сила (фадзин). Без да се откажат от твърдостта те няма да могат да достигнат ниво, където всички движения следват принципа на намотаване на копринената нишка, при който всяка част се завърта, като движението е породено от кръста и дантиен. Първо се задвижва дантиен и след това движението се предава на тялото. Това е много важно, да се движите по този нов въртящ начин.

Една поговорка в Тай чи чуан гласи: „бавното учене е също така бързо учене“. На пръв поглед изглежда противоречиво, но бавното трениране ви дава време да мислите за правилата. В Тай чи чуан всяка част от тялото се управлява от свое собствено правило. След като тялото ви е усвоило тези правила, повече не ви се налага да мислите за тях. Все едно е дали ще се движите бавно или бързо, правилата трябва да останат същите, каквато и скорост да развиете. В началото докато се движите, съзнателно контролирате завъртането на тялото, на коленете, което от своя страна завърта глезена, завъртайки по този начин целия крак. След време нямате нужда да мислите повече за това, защото тялото ви е в състояние да изпълни това движение инстинктивно. Но тази инстинктивност изисква трениране. Когато тренирате дълго време, ще я постигнете. Едва тогава можете да започнете да учите приложения.