Упражнения за подобряване на белодробния капацитет и възстановяване след Coviд-19

2021-11-08T14:40:01+02:00

 Упражненията са структурирани на базата на лесни за усвояване движения синхронизирани с дълбоки вдишвания и издишвания, както и моментни форсиращи издишвания, за да се подпомогне отвеждането на застоялия въздух от белия дроб. Основният фокус, по време на изпълнението им, е насочен към дълбокото вдишване и издишване с цел подобряване на вентилацията на белия дроб. [...]