121980823 344514713474506 5599012908955105013 nЗаедно с форми с голи ръце, в стил Чън Тайдзицюан се тренират широка гама от оръжия, които тренират тялото по различни начини, за да се развие Тайдзи в практикуващия. Мечът или Дзиен е една от най-традиционните форми на оръжия и въпреки че обикновено е първото оръжие, преподавано на учениците, движенията се считат за сложни и технически трудни. Когато се изпълнява правилно, се казва, че прилича на мощен дракон, плуващ през вода.

Мечът Чън Тайдзи разтяга и укрепва ставите на тялото и подпомага тренирането на отворени и широки позиции. Развива гъвкавост в китките и ръцете, позволявайки на енергията дзин да се простира отвъд тялото и да достигне до меча. Формата с меч също изисква голяма подвижност на краката, характеризиращ се с тяхната лекота и пъргавина. Той подпомага подвижността и използването на кръста за поддържане на спирално въртеливо движение, което е основно за Чън Тайдзицюан.

Уан Хайдзюн

Чън стил единичен меч е една от най-старите форми преподавани във фамилията. Традиционно формата се е преподавала, когато ученика е можел да изпълнява първата форма (Лао Дзя И Лу) според основните изискванията за прилагане на техниките на тялото в Тай Чи. Правилното прилагане на техниките на тялото, ще доведе до плавно редуване на бързи и бавни движения, комбиниране на външните движения с вътрешното движение на Ци, както и воденето на Ци от съзнанието и култивирането и в тяло. Само тогава, ще се получи пълна хармония между тялото на практикуващия и меча. Ако имате солидна основа, тогава ще може да изпълнявате формата с меч според изискванията на основните техники на Чън стил меч.

13 – те  основни техники в Чън стил единичен меч:

1. Цъ Промушване с върха на меча, може да бъде хоризонтално или вертикално.
2. Пи Удар ( сека ), вертикално разсичане използващо първата трета на меча.
3. Ляо Загребване, мечът се движи нагоре със силата движеща се от центъра или средата на меча до върха.
4. Гуа Окачване с върха  на меча, който се движи вертикално нагоре или надолу по кръг. Надолу китката и ръката се обръщат навътре, нагоре китката и ръката се обръщат навън.
5. Диен Точкуване с върха на вертикалния меч, китката се движи надолу. Силата отива към върха на ръба на меча. Точкуването  може да се изпълнява напред, назад или встрани.
6. Мо Рязане с хоризонтален меч, острието реже наляво или надясно в дъга. Силата върви по целия ръб на меча.
7. Туо Бутане нагоре с  обърнатата ръка навътре, мечът блокира нагоре със силата в долната трета на меча.
8. Дзиа Блокиране с хоризонтално повдигане на средната част на меча.
9. Сао Меча е в хоризонтално положение, помитане с меча наляво или надясно на височината на прасеца.
10. Дзие Пресрещане, мечът се движи наклонено отгоре или отдолу. Силата е в предната част на меча.
11. Ца Забиване, мечът се повдига нагоре и след това надолу със сила в ръка, обърната навън.
12. Туи Избутване с меча навън, докато освобождава сила. Мечът се държи хоризонтално на Височина на гърдите. Силата е в долната му трета.
13. Хуа Неутрализиране като пренасочвате  пътя на меча на опонентите ви.

Формата с меч съдържа 49 позиции:

1-ва част

1. Dān jiàn qǐ shì Подготовка на меча
2. Cháoyáng jiàn Поклон пред слънцето
3. Xiānrén zhǐ lù Безсмъртния посочва пътя
4. Qīnglóng chūshuǐ Зеления дракон излиза от водата
5. Hùxī jiàn Защита на коленете
6. Bì mén shì Затворете вратата
7. Qīnglóng chūshuǐ Зеления дракон излиза от водата
8. Fānshēn xià pī jiàn Обърнете и разсечете долу
9. Qīnglóng zhuǎnshēn Зеления дракон се обръща
10. Xié fēi Летящо косо

2-ра част

11. Zhǎnchì diǎntóu Разперете криле и кимайте с глава
12. Bō cǎo xún shé Премахнете трева за да намерите змията
13. Jīnjīdúlì Златния петел стои сам
14. Xiānrén zhǐ lù Безсмъртния посочва пътя
15. Gài lán shì Покрий и блокирай
16. Gǔ shù pán gēn Древното дърво обвива своите корени
17. Èhǔpūshí Гладния тигър атакува за храна
18. Qīnglóng bǎi wěi Зеления дракон поклаща опашката си
19. Dào juǎn gōng Завъртете ръката назад
20. Yěmǎ tiào jiàn Дивият кон скача в дерето
21. Báishé tǔ xìn Бялата змия показва своя език

3-та част

22. Wū lóng bǎi wěi Черният дракон поклаща опашката си
23. Zhòng kuí zhǎng jiàn Джонг Куй държи меча
24. Luóhàn xiáng lóng Лохан покорява дракона
25. Hēixióng fān bèi Черната мечка се обръща назад
26. Yànzi zhuó ní Поглъщане на малко кал
27. Báishé tǔ xìn Бялата змия показва своя език
28. Xié fēi Летящо косо

4-та част

29. Yīng xióng dòuzhì Орел и мечка се бият с разум
30. Yànzi zhuó ní Поглъщане на малко кал
31. Zhāi xīng huàn dòu Оскубете звезди и променете съзвездията
32. Hǎidǐ lāo yuè Загребване на луната от под морето
33. Xiānrén zh lù Безсмъртния посочва пътя
34. Fènghuáng diǎntóu Феникс кима с глава
35. Yànzi zhuó ní Поглъщане на малко кал
36. Báishé tǔ xìn Бялата змия показва своя език
37. Xié fēi Летящо косо

5-та част

38. Zuǒ tuō qiānjīn Лявата страна държи хиляда дзина*
39. Yòu tuō qiānjīn Дясната страна държи хиляда дзина*
40. Yànzi zhuó ní Поглъщане на малко кал
41. Bái yuán xiàn guǒ Бялата маймуна представя плодове
42. Luòhuāliúshuǐ Падащи цветя
43. Shàngxià xié cì Удар нагоре, след това надолу
44. Xié fēi Летящо косо

6-та част

45. Nǎ chì tàn hǎi Na Dra Изследване морето
46. Guài mang fānshēn Голямата змия се обръща
47. Wéi tuō xiàn chǔ Уейтуо счуква с хавана
48. Mòpán jiàn Меч от воденичен камък
49. Dān jiàn shōu shì Край на единичен меч

*Дзин – тегло, приблизително 600 гр