Лао Дзя Ър Лу е изключително важна форма и е част от комплексното обучение по Тай Чи. Тя е известна още като Пао Чуей, което в превод е оръдеен юмрук. Разбира се, може да минете без нея и да тренирате само Лао Дзя И Лу (стара форма първа част – както добре знаем тя е основна форма и е напълно достатъчна за да развивате уменията си), но втората форма може много да ви подпомогне развитието и разбирането за Тай Чи.

В първата форма тренировката ни е насочена към изпълнение на бавни и плавни движения, имащи за цел подобряването на релаксацията, плавен и безпрепятствен поток на Ци. Съзнанието е насочено към координацията на вътрешната енергия с външните движения, както и синхронизирането им с дишането. Основния фокус е върху Пън, Лю, Дзи и Ан, а Цай, Лие, Джоу и Као ги допълват.

Във втората форма основния фокус е върху това, как ръцете водят (контролират) силата и движенията, и как цялото тяло ги следва. Повечето движения се изпълняват динамично и с експлозивна сила, с бърза промяна на траекторията на движението и сложна координация на тялото съчетано с бързина. Основният фокус е върху Цай, Лие, Джоу и Као, като Пън, Лю, Дзи и Ан ги допълват. Движенията трябва да се изпълняват с бързина, но да са свързани, трябва да са плавни, но изпълнени с мощ.

Лао Дзя Ър Лу, ще ви изкара от зоната ви на комфорт и ще ви научи как мекотата се трансформира в твърдост. Тя ще подобри координацията ви и всичките усещания, които сте придобили. Всичките придобити умения и усещания ще трябва да ги поддържате в една много по-динамична и променяща се среда. Тренировката на втората форма ще подобри издръжливостта ви и ще ви подпомогне разбирането за релаксация. В повечето случай чувството за релаксация е измамно, но когато трябва трябва да се изпълнят последователно серия от динамични движения и фа дзин, тогава моментално разбирате дали сте релаксирали достатъчно.

Същото важи и за дишането, ще започнете да разбирате в дълбочина различните видове дишане и координацията им със силата. Всъщност няма смисъл да изброяваме всички ползи от тренирането на втората форма, защото Ър Лу е част от обучението по Тай Чи и подпомага усещанията и изграждането на основните умения , и е неделима част от Тай Чи. Ще използваме една метафора от Майстор Уан, която според нас олицетворява в пълнота връзката между първата и втората форма: „ Ако приемем, че обучението по Тай Чи е като създаването на меч, то първата форма е пещта със силния огън, в която се разтапя металът, докато втората форма е чукът, който калява разтопения метал, за да се получи перфектния меч.“

Чън Уантин (1600-1680г.) е предал на следващите поколения пет къси форми, една форма оръдеен юмрук, една форма дълъг юмрук и форми с оръжия. Също е създал упражнения за двама – бутащи ръце, както и упражнения за двама с копие. И двете упражнения са били уникални за своето време и не са съществували преди това. Няколко поколения след него, Чън Чансин (1771-1853г.) обединил формите без оръжие и създал от тях само две. Днес тези форми са известни като Лао Дзя И Лу и Лао Дзя Ър Лу.

Лао Дзя Ър Лу в изпълнение на Грандмайстор Чън Джънлей:

Транскрипция Превод на български Превод на английски
1 Тайдзи ци шъ Начало на Тайчи Формата Taiji Begin Form
2 Дзин ган дао дуей Войнът на Буда удря в хаван Buddha’s Warrior Pounds Mortar
3 Лан джа и Лениво да отметнеш дрехата Lazily Tying Coat
4 Лиу фън съ би Шест залепвания и четири затваряния Six Sealing And Four Closing
5 Дан биен Единичен камшик Single Whip
6 Ху син цюан Да пазиш сърцето с юмруци Protect The Heart
7 Дзин бу сие син Диагонална стъпка Walk Obliquely
8 Хуей тоу дзин ган дао дуей Да завъртиш глава и да удариш в хаван Turn Head And Pound Mortar
9 Пие шън цюан Да прикриеш тялото с юмрук Drape Fist Over Body
10 Джъ дан чуей Да удариш с юмрук в слабините Punch To The Crotch
11 Джан шоу Разсичащи ръце Chopping Hands
12 Фан хуа у сиу Да завъртиш тялото и да развееш ръкави Turn Body And Wave Sleeves
13 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thurst Punch
14 Джуан шън яо лан джоу Да пристъпиш и да блокираш с лакът Move And Hinder With Elbow
15 Да гун цюан сяо гун цюан Големи ръце-облаци, малки ръце-облаци Big Cloud Hands, Small Cloud Hands
16 Ю ню чан суо Нефритена девойка тъче със совалка Jade Girl Works Shuttles
17 Дао ци лун Да яздиш дракон в обратна посока Ride Dragon In Reverse
18 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thurst Punch
19 Гуо биен гуо биен Да увиваш фойерверки Wrap Firecrackers
20 Шоу тоу шъ Главата на звяра Beast’s Head Pose
21 Пи дзя дзъ Разделяща позиция Splitting Pose
22 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thurst Punch
23 Фу ху Да опитомиш тигъра Tame Tiger
24 Мо мей гун Удар във веждата Rubbing Eyebrow Thrust
25 Хуанлун сан дзяо шуей Жълтият дракон размътва водата три пъти Yellow Dragon Stirs Water Three Times
26 Дзуо чун Да изблъскаш противника отляво Dash Left
27 Йоу чун Да изблъскаш противника отдясно Dash Right
28 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thurst Punch
29 Сао тан туей Помитане с крака Sweeping The Legs
30 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thurst Punch
31 Цюан пао чуей Топове в серия Cannons in a Series
32 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thurst Punch
33 Дао ча дао ча Двоен удар с предмишница Double Forearm Punches
34 Дзуо ър гун Йоу ър гун Да атакуваш два пъти с лява и дясна предмишница Attack Twice With Left Forearm and Right Forearm
36 Хуейтоу дан мен пао Въртеливо оръдие Turning Head Cannon
37 Биен шъ да джуо пао Да удариш с юмруци под мишниците Punches Under Arm Pits
38 Яо лан джоу Да пристъпиш и да блокираш с лакът Move And Hinder With Elbow
39 Шун лан джоу Плавен удар с лакът Smooth Elbow
40 Оди пао Ниско странично оръдие Lower Side Cannon
41 Хуейтоу дзин лан джъру Да се завъртиш и да удариш с лакти Turn Around And Double Forearm Elbows
42 Дзин ган дао дуей Войнът на Буда удря в хаван Buddha’s Warrior Pounds Mortar
43 Шоу шъ Завършваща позиция Closing