Последователност на формите в бойното изкуство на Чън фамилия Тай Чи Чуан (Тайдзицюан/tai chi chuan).

Лао Дзя И Лу е най-старата запазена и оцеляла форма на Тай Чи до наши дни. Тя е създадена от Чън Уантин като 5 къси форми и по-късно обединени в една форма от Чън Чансин. Преподавана в Чън фамилията векове наред, достигнала до наши дни благодарение на саможертвата и неуморни тренировки на велики Майстори, Лао Дзя е основата на Тай Чи и на всички други произхождащи стилове – Ян, У, У ( Хао ) и Сун стил. Използвана е в Чъндзягоу за развиване и поддържане на бойните умения, често недооценявана и пренебрегвана в наши дни, Лао Дзя И Лу е средството което се използва за обучение и разбирането на Тай Чи. Без тренирането на тази форма, прогреса в Тай Чи Чуан (Тайдзицюан) ще бъде силно ограничен.

Броят на позициите варира в зависимост от това, как позициите са разделени. Например: позициите подмамване напред и подмамване назад ( Qien Zhao Hou Zhao ), могат да бъдат описани като една позиция или като две отделни. Броят на позициите, които се преподават от Грандмайстор Чън Джънлей са 74 на брой. Преведени от пин-ин и английски на български, позициите имат за цел да подпомогнат разбиране за уменията в Тай Чи. Наизустяването им няма до доведе до развитие на уменията, но те са част от историята и традицията на Чън стил Тай Чи и дълбоко уважавани в Чъндзягоу.

Тайдзицюан Стара форма ( Лао Дзя) – първа част (И Лу)

Lao jia i lu

Транскрипция Превод на български Превод на английски
1 Ю бей шъ Подготовка Preparatory Stance or Starting Form
2 Дзин ган дао дуей Войнът на Буда удря в хаван Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
3 Лан джа и Лениво да отметнеш дрехата Lazily Tying Coat
4 Лиу фън съ би Шест залепвания и четири затваряния Six Sealing and Four Closing
5 Дан биен Единичен камшик Single Whip
6 Дзин ган дао дуей Войнът на Буда удря в хаван Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
7 Бай хъ лиан чъ Бял жерав разперва криле White Crane Spreads Wings
8 Сие син Диагонална стъпка Walking Obliquely
9 Лоу си Почистване на коляно Brushing Knees
10 Ао бу Лека стъпка Stepping Lightly
11 Сие син Диагонална стъпка Walking Obliquely
12 Лоу си Почистване на коляно Brushing Knees
13 Ао бу Лека стъпка Stepping Lightly
14 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms
15 Дзин ган дао дуей Войнът на Буда удря в хаван Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
16 Пие шън чуей Да събориш противнука с тяло Flinging Body
17 Цин лун чу шуей Зеленият дракон излиза от водата Green Dragon Comes Out of Water
18 Шуан туей шоу Да бутнеш с две ръце Double Pushing Hands
19 Джоу ди кан чуей Да атакуваш с юмрук под лакът Fist Under Elbow
20 Дао дзюан гун Въртене на ръцете Whirling Upper Arms
21 Бай хъ лиан чъ Бял жерав разперва криле White Crane Spreads Wings
22 Сие син Диагонална стъпка Walking Obliquely
23 Шан тун бей Да размахаш бързо ръка/ Светкавична ръка Flashing the Arm
24 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms
25 Лиу фън съ би Шест залепвания и четири затваряния Six Sealing and Four Closing
26 Дан биен Единичен камшик Single Whip
27 Юн шоу Ръце – облаци Cloud Hands
28 Гао тан ма Да потупаш високо коня High Pat on Horse
29 Йоу ца дзяо Да почистиш дясно ходило Brushing the Right Foot
30 Дзуо ца дзяо Да почистиш ляво ходило Brushing the Left Foot
31 Дзуо дън и гън Да удариш с лявата пета и да последваш Kicking With the Left Heel and Following
32 Циен тан ао бу Усукана стъпка напред Forward Twist Step
33 Дзи ди чуей Да удариш към земята Punch the Ground
34 Ти ър ци Да ритнеш с двата крака Kicking with Two Heels
35 Ху син цюан Да пазиш сърцето с юмруци Protecting the Heart
36 Сюан фън дзяо Ураганен удар с ходило Whirlwind Foot
37 Йоу дън и гън Да удариш с дясна пета и да последваш Kicking with the Right Heel and Following
38 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms
39 Сяо цин да Малко хващане Small Capturing
40 Бао тоу туей шан Да хванеш главата си и да блъснеш планината Embracing Head and Pushing Mountain
41 Лиу фън съ би Шест залепвания и четири затваряния Six Sealing and Four Closing
42 Дан биен Единичен камшик Single Whip
43 Циен джао хоу джао Подмамване напред и подмамване назад Forward Trick and Backward Trick
44 Йе ма фън дзун Да разделиш гривата на дивия кон Parting the Wild Horse’s Mane
45 Лиу фън съ би Шест залепвания и четири затваряния Six Sealing and Four Closing
46 Дан биен Единичен камшик Single Whip
47 Ю ню чан суо Нефритената девойка тъче (със совалка/на стан) Jade Maid Works Shuttles
48 Лан джа и Лениво да отметнеш дреха Lazily Tying Coat
49 Лиу фън съ би Шест залепвания и четири затваряния Six Sealing and Four Closing
50 Дан биен Единичен камшик Single Whip
51 Юн шоу Ръце – облаци Cloud Hands
52 Бай дзяо дие ча Двоен лотос и протягане на крака ниско до земята Waving Double Lotus Shake Foot and Stretch Down
53 Дзин дзи ду ли Златен петел стои на един крак Golden Rooster Stands on One Leg
54 Дао дзюа гун Въртене на ръцете Whirling Upper Arms
55 Бай хъ лиан чъ Бял жерав разперва криле White Crane Spreads Wings
56 Сие син Диагонална стъпка Walking Obliquely
57 Шан тун бей Да размахаш бързо ръка/ Светкавична ръка Flashing the Arm
58 Йен шоу гун цюан Да прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрук Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arm
59 Лиу фън съ би Шест залепвания и четири затваряния Six Sealing and Four Closing
60 Дан биен Единичен камшик Single Whip
61 Юн шоу Ръце – облаци Cloud Hands
62 Гао тан ма Да потупаш високо коня High Pat on Horse
63 Шъ дзъ дзяо Да кръстосаш крака Crossed Feet
64 Джъ дан чуей Да удариш с юмрук в слабините Punch the Groin
65 Бай юан сиан гуо Шимпанзето опипва плодовете Ape Touches Fruit
66 Лиу фън съ би Шест залепвания и четири затваряния Six Sealing and Four Closing
67 Дан биен Единичен камшик Single Whip
68 Цюе дин лун Драконът пълзи по земята Nimble Dragon Descends
69 Шан бу ци син Да стъпиш напред и да оформиш седемте звезди Stepping Forward to Form the Seven Star
70 Туй ба куа ху Да стъпиш назад, за да яздиш тигъра Stepping Back to Ride the Tiger
71 Джуан шън шуан баи лиан Обръщане назад и двоен лотос Turn Back and Wave Double Lotus
72 Дан тоу пао Да изтреляш юмрук към главата на противника Head On Blow
73 Дзин ган дао дуей Войнът на Буда удря в хаван Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
74 Шоу шъ Завършваща позиция Closing Form