Последователност на формите в бойното изкуство на Чън фамилия Тай Чи Чуан (Тайдзицюан/tai chi chuan).

Лао Дзя И Лу е най-старата запазена и оцеляла форма на Тай Чи до наши дни. Тя е създадена от Чън Уантин като 5 къси форми и по-късно обединени в една форма от Чън Чансин. Преподавана в Чън фамилията векове наред, достигнала до наши дни благодарение на саможертвата и неуморни тренировки на велики Майстори, Лао Дзя е основата на Тай Чи и на всички други произхождащи стилове – Ян, У, У ( Хао ) и Сун стил. Използвана е в Чъндзягоу за развиване и поддържане на бойните умения, често недооценявана и пренебрегвана в наши дни, Лао Дзя И Лу е средството което се използва за обучение и разбирането на Тай Чи. Без тренирането на тази форма, прогреса в Тай Чи Чуан (Тайдзицюан) ще бъде силно ограничен.

Броят на позициите варира в зависимост от това, как позициите са разделени. Например: позициите подмамване напред и подмамване назад ( Qien Zhao Hou Zhao ), могат да бъдат описани като една позиция или като две отделни. Броят на позициите, които се преподават от Грандмайстор Чън Джънлей са 74 на брой. Преведени от пин-ин и английски на български, позициите имат за цел да подпомогнат разбиране за уменията в Тай Чи. Наизустяването им няма до доведе до развитие на уменията, но те са част от историята и традицията на Чън стил Тай Чи и дълбоко уважавани в Чъндзягоу.

Тайдзицюан Стара форма ( Лао Дзя) – първа част (И Лу)

ТранскрипцияПревод на българскиПревод на английски
1Ю бей шъПодготовкаPreparatory Stance or Starting Form
2Дзин ган дао дуейВойнът на Буда удря в хаванBuddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
3Лан джа иЛениво да отметнеш дрехатаLazily Tying Coat
4Лиу фън съ биШест залепвания и четири затварянияSix Sealing and Four Closing
5Дан биенЕдиничен камшикSingle Whip
6Дзин ган дао дуейВойнът на Буда удря в хаванBuddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
7Бай хъ лиан чъБял жерав разперва крилеWhite Crane Spreads Wings
8Сие синДиагонална стъпкаWalking Obliquely
9Лоу сиПочистване на коляноBrushing Knees
10Ао буЛека стъпкаStepping Lightly
11Сие синДиагонална стъпкаWalking Obliquely
12Лоу сиПочистване на коляноBrushing Knees
13Ао буЛека стъпкаStepping Lightly
14Йен шоу гун цюанДа прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрукHidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms
15Дзин ган дао дуейВойнът на Буда удря в хаванBuddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
16Пие шън чуейДа събориш противнука с тялоFlinging Body
17Цин лун чу шуейЗеленият дракон излиза от водатаGreen Dragon Comes Out of Water
18Шуан туей шоуДа бутнеш с две ръцеDouble Pushing Hands
19Джоу ди кан чуейДа атакуваш с юмрук под лакътFist Under Elbow
20Дао дзюан гунВъртене на ръцетеWhirling Upper Arms
21Бай хъ лиан чъБял жерав разперва крилеWhite Crane Spreads Wings
22Сие синДиагонална стъпкаWalking Obliquely
23Шан тун бейДа размахаш бързо ръка/ Светкавична ръкаFlashing the Arm
24Йен шоу гун цюанДа прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрукHidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms
25Лиу фън съ биШест залепвания и четири затварянияSix Sealing and Four Closing
26Дан биенЕдиничен камшикSingle Whip
27Юн шоуРъце – облациCloud Hands
28Гао тан маДа потупаш високо коняHigh Pat on Horse
29Йоу ца дзяоДа почистиш дясно ходилоBrushing the Right Foot
30Дзуо ца дзяоДа почистиш ляво ходилоBrushing the Left Foot
31Дзуо дън и гънДа удариш с лявата пета и да последвашKicking With the Left Heel and Following
32Циен тан ао буУсукана стъпка напредForward Twist Step
33Дзи ди чуейДа удариш към земятаPunch the Ground
34Ти ър циДа ритнеш с двата кракаKicking with Two Heels
35Ху син цюанДа пазиш сърцето с юмруциProtecting the Heart
36Сюан фън дзяоУраганен удар с ходилоWhirlwind Foot
37Йоу дън и гънДа удариш с дясна пета и да последвашKicking with the Right Heel and Following
38Йен шоу гун цюанДа прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрукHidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms
39Сяо цин даМалко хващанеSmall Capturing
40Бао тоу туей шанДа хванеш главата си и да блъснеш планинатаEmbracing Head and Pushing Mountain
41Лиу фън съ биШест залепвания и четири затварянияSix Sealing and Four Closing
42Дан биенЕдиничен камшикSingle Whip
43Циен джао хоу джаоПодмамване напред и подмамване назадForward Trick and Backward Trick
44Йе ма фън дзунДа разделиш гривата на дивия конParting the Wild Horse’s Mane
45Лиу фън съ биШест залепвания и четири затварянияSix Sealing and Four Closing
46Дан биенЕдиничен камшикSingle Whip
47Ю ню чан суоНефритената девойка тъче (със совалка/на стан)Jade Maid Works Shuttles
48Лан джа иЛениво да отметнеш дрехаLazily Tying Coat
49Лиу фън съ биШест залепвания и четири затварянияSix Sealing and Four Closing
50Дан биенЕдиничен камшикSingle Whip
51Юн шоуРъце – облациCloud Hands
52Бай дзяо дие чаДвоен лотос и протягане на крака ниско до земятаWaving Double Lotus Shake Foot and Stretch Down
53Дзин дзи ду лиЗлатен петел стои на един кракGolden Rooster Stands on One Leg
54Дао дзюа гунВъртене на ръцетеWhirling Upper Arms
55Бай хъ лиан чъБял жерав разперва крилеWhite Crane Spreads Wings
56Сие синДиагонална стъпкаWalking Obliquely
57Шан тун бейДа размахаш бързо ръка/ Светкавична ръкаFlashing the Arm
58Йен шоу гун цюанДа прикриеш с ръка и да атакуваш с юмрукHidden Thrust Punch and Whirling Upper Arm
59Лиу фън съ биШест залепвания и четири затварянияSix Sealing and Four Closing
60Дан биенЕдиничен камшикSingle Whip
61Юн шоуРъце – облациCloud Hands
62Гао тан маДа потупаш високо коняHigh Pat on Horse
63Шъ дзъ дзяоДа кръстосаш кракаCrossed Feet
64Джъ дан чуейДа удариш с юмрук в слабинитеPunch the Groin
65Бай юан сиан гуоШимпанзето опипва плодоветеApe Touches Fruit
66Лиу фън съ биШест залепвания и четири затварянияSix Sealing and Four Closing
67Дан биенЕдиничен камшикSingle Whip
68Цюе дин лунДраконът пълзи по земятаNimble Dragon Descends
69Шан бу ци синДа стъпиш напред и да оформиш седемте звездиStepping Forward to Form the Seven Star
70Туй ба куа хуДа стъпиш назад, за да яздиш тигъраStepping Back to Ride the Tiger
71Джуан шън шуан баи лианОбръщане назад и двоен лотосTurn Back and Wave Double Lotus
72Дан тоу паоДа изтреляш юмрук към главата на противникаHead On Blow
73Дзин ган дао дуейВойнът на Буда удря в хаванBuddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
74Шоу шъЗавършваща позицияClosing Form