Владимир Андреев, страши инструктор в СК „Черен Дракон“, участва в подкаста „1во лице ед.число“. Част от обсъдените теми са изключително рядко коментирани и много интересни за широката публика.

В подкаста бяха обсъдени теми, свързани с произхода и историята на Тай чи чуан, популяризирането на този фамилен боен стил в България, традиционно обучение в Тай чи, както и методите за придобиване на бойни умения.

Приятно слушане: