1. Шест етапа на обучение

Към процеса на изучаване на Тай чи чуан трябва да се подходи системно, ако ученикът иска да постигне най-добрите резултати. Тренирането на Чън стил Тай чи чуан традиционно се дели на шест етапа, като всеки от тях служи за основа на следващия.

Първият етап се нарича „учене на формата”. В началния период на трениране учениците трябва да научат движенията на формата. В Чъндзягоу традиционната базова форма е Лао дзя И лу (Стар стил първа форма), и тя представлява средството, чрез което се придобиват всички по-нататъшни умения от по-високо ниво. През този етап изискването е просто да научите добре последователността от движения и аспекти: къде трябва да е тежестта ви, в каква посока е обърнато тялото и т.н. Тази първа фаза понякога се нарича „набелязване на маршрута”.

Втория етап е известен като „практикуване на формата”. На този етап учениците, в съответствие с преподаваните принципи, тренират формата, докато научат много добре последователността от движения.

Третият етап е „моделиране на формата”. Сега, когато ученикът е много добре запознат с последователността и основните изисквания, са нужни по-детайлни корекции от страна на учителя. През този трети етап учителят внимателно коригира позицията на ученика в съответствие с точните изисквания на Чън стил Тай чи чуан. Ученикът трябва да бъдат търпелив, тъй като всеки аспект на неговите тяло, движения и позиции се пренарежда внимателно – „свали лакътя, отпусни раменете, изпъни повече ръката и т.н….”

Четвъртият етап е „изглаждане на формата” или правене на формата плавно и естествено. След като позицията на тялото е коригирана в предния етап, тялото на ученика все още е стегнато. Движенията може да са като на машина, която не е добре смазана. Сега по време на тренировките трябва да се акцентира върху това, движенията да станат много плавни и естествени.

Петия етап е „изследване на формата”. Сега, когато формата е съвсем позната като движения и позиции, трябва да навлезете по-дълбоко и да тренирате гунфу на тялото си. Чрез внимателно и педантично изучаване трябва да изследвате всяка позиция. Други аспекти, които трябва да се изследват и тренират, например са: каквато и позиция да заемете, да бъдете поддържани от всички посоки; долната част на тялото да бъде силна, а горната – лека; цялото тяло да се движи в унисон и т.н.

Шестият етап се нарича „разкриване на формата”. Разкриването на формата изисква трениране, докато предназначението на всяка позиция стане оптимално изразено. Тай чи чуан е бойно изкуство, така че с всяка позиция трябва да започнем да изучаваме приложенията й. На този етап докато практикувате, дори и без истински противник, вие тренирате всяко движение като че пред вас стои противник.

2. Три фази през които преминава обучението

Първата е познаване на формата и точност на позициите. След като веднъж сте научили добре формата и можете точно да заемате позициите и разбирате техния смисъл, тогава също така ще го изразявате правилно с тялото си – например позициите ви ще бъдат стабилни, горната част на тялото ви ще бъде подвижна, цялото тяло ще се движи като едно цяло и т.н. Понякога ученикът може да „види” проявата (на умение). Той може да наблюдава изпълнението на добър учител и да знае за какво да гледа, но сам той не може да го направи. Този етап се нарича фаза на „син мин” (разбиране със сърцето).

Можете да го видите, можете да го разберете (с ума си), но не можете все още да го направите сами. Това също така се нарича фаза „очите високо, ръцете ниско”. Можете да видите и разберете, но не можете да направите. Това е процес. Вие просто не може да видите една форма и да я дуплицирате направо. Трябва да дойде отвътре и да бъде изразена навън.

Втората фаза е фазата „ти мин” (разбиране с тялото, т.е., тялото разбира). След като знанието е натрупано през първата фаза, умът ви знае и много добре разбира какво е нужно и след достатъчно дълъг период на усилена работа и практика тялото ви е в състояние да изрази това, което умът ви по-рано е разбрал. Тялото ви може да изрази теоретичните изисквания, действията и приложенията.

Третата фаза е „шън мин” (разбиране с духа). Влагате една част гунфу и получавате една част от тайната. Не влагате усилия – не получавате разкриване. Това ние наричаме „ниво след ниво, нива с безкрайни чудеса”. Всяка част вложено усилие ви дава определено усещане, това усещане ви дава определена част разбиране. Постигането на гунфу е като да изкачвате един връх след друг. Мислите, че сте стигнали върха, но виждате друг точно пред вас. Достигате връх и се чувствате толкова добре. Достигате връх и осъзнавате:„Значи за това е цялата работа”. Достигате следващия връх и отново осъзнавате: „Значи за това е цялата работа”.

И тогава каквото сте чули от учителя си, каквото сте прочели в старите книги, ще започнете постепенно да разбирате неговия смисъл. Преди това, разбрали сте какво сте прочели, но на ниво прочит. Знаели сте теориите, но е трябвало да преведете теориите в практическо разбиране, да ги докажете чрез практически опит, да докажете, че това, което теориите казват е вярно или не. Това е фазата „шън мин”. Запомнете, „ниво след ниво, нива с безкрайни чудеса”.

3. Петте нива на гунфу – петте типа на проява на умение

Първото ниво – един ин и девет ян.

Един ин и девет ян означава, че вече сте научили формата и учителят ви е направил корекции и ви е казал „сун, сун и отново сун” („сун” – релаксиран, разхлабен). Тогава успявате да постигнете една част „роу” (гъвкавост) и девет части „ган” (скованост). На този етап, когато правите бутащи ръци, все още лесно ви събарят. Защо е така? Вие знаете, че вече практикувате Тай чи чуан и не искате да използвате груба сила, но тялото ви все още не е настроено, затова лесно ви събарят.

Второ ниво- два ин и осем ян.

След още известо време практика постигате още една част „роу” – това е етапът два ин и осем ян. Тук сте се отпуснали малко повече и вкореняването ви е по-стабилно и е по-трудно да ви избутат. Това не винаги е добре. Когато не ви избутват лесно и когато партньорът ви не може да бъде избутан лесно, се създава определено съпротивление и „ти буташ мен, аз бутам теб”. Тогава е лесно да се стигне до бой между двамата.

Трето ниво- три ин и седем ян.

След още определен период на повече практика и повече корекции от учителя, вашето тяло става по-настроено, по-релаксирано и отпуснато, по-единно, по-свързано, по-подвижно и постигате определено усещане за ци, вашата вътрешна ци вече може да свърже тялото ви, тогава вие постигате още една част роу и сега имате три роу и седем ган. Това е три ин и седем ян. На този етап, когато правите бутащи ръце, вие можете да отблъснете опонента си, да го съборите, но това не става толкова лесно, колкото сте искали. Усещате, че все още използвате малко груба сила.

Четвърто ниво- четири ин и шест ян.

При тези условия ученикът не е удовлетворен и ще вложи дори повече усилия в практикуване, като така ще получи още една част роу и така достига фазата четири ин и шест ян. Сега той е „Добра Ръка”. Сграбчва позицията на опонента, сграбчва възможността, в момента, в който опонентът се движи, той го изблъсква. „Бу дзиан син”, (не може да види формата) – човекът, който е отблъснат, знае как е станало това. Но страничен наблюдател ще види само, че „двама души са в контакт, бам, и единият е отхвърлен назад” и той (наблюдателят) няма представа какво се е случило или как се е получил ударът.

Пето ниво- пет ин и пет ян.

Най-високата степен в Тай чи чуан е пет ин и пет ян „Фантастична Ръка”. Какво значи да постигнете тази степен? Тялото е като Тай чи топка, изпълнена с вътрешна ци, цялото тяло е живо и подживно. Практикуващият може да използва всяка част от тялото си. Не е задължително това да бъде юмрукът, лакътят или рамото. Може да е всяка част от тялото. Няма част от тялото, която да не е Тай чи. Това е най-високата степен на Тай чи.


Статията използва изображения от / Images source: http://www.chen-taiji.fr/