Практикуването на Тай Чи е свързано с много положителни ефекти върху менталното и физическо здраве на практикуващия. Много често го наричат медитация в движение, но за да се постигне желания ефект от практикуването, всяка част на тялото изпълнява определени изисквания, за да може цялото тяло да се движи в синхрон и да се постигне комфорт на съзнанието и тялото. Много е трудно ученика сам да успее да коригира позицията на тялото си или на отделна част от него, затова и една от основните функции на учителя е да коригира и напътства ученика. Това е най-бързия и изпитан метод доказан през вековете за да се постигне напредък.