Когато практикуваме Тай Чи, не е достатъчно само да тренираме формата. Корекциите и обясненията в практиката са от съществено значение за изучаването на бойното изкуство. За съжаление, не малка част от практикуващите не обръщат особено значение на връзката на движенията с теорията на Тай Чи. За да подобрите практиката си, за да усетите един постоянен поток от Ци в тялото ви, който да го движи, трябва да изучавате и изследвате теорията в Тай Чи. В противен случай знанието ви няма е пълно и няма да успеете да напреднете до финните нива на Тай Дзи.