Синхронизирането на тялото със съзнанието, дишането и движението на Ци е основно изискване в Тай Чи. Формата е методът, с който се постига това. Ако правилно се изпълнява формата според изискванията за движение на тялото, ученикът ще започне бавно и постепенно да напредва в Тай Чи. Грешно е да се смята, че безцелното трениране от време на време, ще доведе до синхронизиране на съзнанието и енергията на практикуващия.

В Чън Тай Чи методът, с който се постига това е Лао Дзя И Лу – Стара форма първа част