Индивидуалната форма на обучение предоставя персонален подход към ученика!

По време на индивидуалните уроци не се преподава нещо повече, от материала, който се преподава по време на регулярните седмични тренировките в трите зали на СК „Черен Дракон“!

Метода на преподаване при  индивидуалния урок и груповите занимания е един и същ, разликата е  че по време на индивидуалния урок, инструктора отделя цялото си внимание на един човек.

  • Качествено индивидуално обучение по традиционна методика

  • В удобно за Вас време и място

  • Индивидуални корекции

path847

Изберете Вашия инструктор

Петър Драгоев
Петър ДрагоевГлавен инструктор
Телефон: +359 8 999 77 110
Владимир Андреев
Владимир АндреевГлавен инструктор
Телефон: +359 8 877 03 101

Заявете Вашите индивидуални уроци чрез обаждане на избраният от Вас инструктор или чрез изпращане на имейл, посредством попълване на бланката по-долу

taj chi sofiya cheren drakon
Тренирали ли сте Чън Тай Чи и къде? *
Желая индивидуални уроци с инструктор: *
Съгласие *
Тренирали ли сте Чън Тай Чи и къде? *
Желая индивидуални уроци с инструктор: *
Съгласие *