За четвърта поредна година спортен клуб „Черен Дракон“ организира свой тренировъчен лагер, който по традиция се провежда извън София. Откъсването от натовареното ежедневие, както и интензивните тренировки в продължение на няколко дни спомагат за развитието на уменията, изграждане и утвърждаване на навици и усещанията им.

По време на лагера се обърна задълбочено внимание на основната форма  в Тай Чи Чън стил – Лао Дзя И Лу, направиха се корекции и се наблегна на детайлите във формата. Също така се наблегна на връзката на бутащи ръце с формата, най-честите грешки по време на практика, как да ги разпознаем и коригираме.

Успоредно с практичната част се обърна внимание и на теорията като част от обучението, нещо без което напредването в Тай Чи би било немислимо. Връзката между практиката и теорията, анализирането и задълбоченото изучаване, са от огромно значение за подобряване на уменията в Тай Чи.

Лагера беше прекрасно изживяване за всички участници, които със своя дух и морал по време на тренировките създадоха благоприятна атмосфера за развитието на знанията и уменията си.