София Диша - Кадри от откритата тренировка по Тай Чи

София Диша - Открита тренировка по Тай Чи

Кадри от отркитата трезнировка по Тай Чи в рамките на фестивала “София Диша 2016“ бяха показани в централинте новини на БНТ.

Радавме се, че бяхме част от това пъстро събитие!

 

БНТ - Тай Чи в новинитеСъбитието във Фейсбук

 

yumeiho BG 135x135weekend bg