София - жк. Стрелбище

Клубът провежда обучение по фамилен Чън стил на Тай чи всеки Вторник и Четвъртък от 19:30 ч. до 21:00 ч. в 126 ОУ Петко Ю. Тодоровбул. "България" 43, 1404 София, жк Стрелбище, Триадица

За контакти: Владимир Андреев: +359 8 877 03 101

200px-BG Sofia coa.svg  

126-ou 1 126-ou 2 1583 P.-Yu.Todorov-Primary-school