Какво е Тайдзицюан

tai chi chuan caligr

Тай Чи е създадено от Чън Уантин, потомък девето поколение на Чън фамилията, в окръг Уен, провинция Хенан. Базирайки се на фамилните бойни стилове и извличайки същността на други бойни системи, комбинирайки техники от древни системи за работа с енергия като Дао ин (работа с вътрешна енергия) и Туна (дихателни упражнения), както и възприемайки теории от И дзин (Книгата на Промените) и учението за меридианите от китайската медицина, той създал бойна система, която се фокусира както на вътрешната, така и на външната тренировка. Позициите и движенията са замислени и структурирани според биологичните принципи и природните закони. Основните характеристики са непрекъснати движения без спиране, редуване на бързи и бавни движения, съчетаване на твърда и мека сила, и релаксирани, гъвкави, еластични и понякога резки движения. Тай Чи като тренировъчна система се базира на набор завършени и доказани теории, засягащи целия тренировъчен процес, а като бойно изкуство е развито според Ин и Ян принципите. Наречено е Тай Чи поради взаимното поддържане на твърдото и мекото, координацията на вътрешното и външното, свързаността на горната и долната части на тялото, редуването на бързи и бавни движения, единството на тялото и ума и въртеливите движения на отваряне и затваряне. Всички тези елементи са в съответствие с теориите за Ин и Ян.

DAO-01