Тайчи като бойно изкуство е развито според Ин и Ян принципите. Наречено е Тайчи поради взаимното поддържане на твърдото и мекото, координацията на вътрешното и външното, свързаността на горната и долната части на тялото, редуването на бързи и бавни движения, единството на тялото и ума и въртеливите движения на отваряне и затваряне. Всички тези елементи са в съответствие с теориите за Ин и Ян. Практикувайки упорито според изискванията, с времето човек може да се надява да достигне наполовина Ин и наполовина Ян – истинското състояние на изкусност, където „Тайчи се формира когато има движение, и когато има движение Тайчи постепенно се губи”. В това състояние тялото трябва да бъде изпълнено с активна енергия. Енергията на всички меридиани е свързана и балансирана. Цялото тяло е перфектно единство на външни форми и вътрешна енергия, точно както е и проявата на истинската закръгленост на Тайчи.

Тайчи е възникнало в Чън Дзя Гоу, окръг Уен, провинция Хенан.

 

Чън Пу

Първото поколение прадядо на фамилия Чън е бил Чън Пу, дошъл от Жъ Жоу, провинция Шанси (сега известен като град Дзин Чън).

Чън Пу е бил известен със своята честност и преданост и постиженията си в бойните изкуства. Поради това, хората започнали да наричат селото, в което живеел „селото на Чън Пу” (след 1949, въпреки че селото било в окръг Уен, то все още се нарича селото на Чън Пу). Тъй като селото на Чън Пу било разположено в ниското и често било наводнявано, селяните се преместили в селото Чан Ян, пет километра източно от окръжния град на Уен. Имало канал, който минавал през селото в направление север – юг. С просперитета на фамилия Чън, селото Чан Ян било преименувано на Чън Дзя Гоу.

В „Исторически записки за окръг Уен” и „Родословно дърво на фамилия Чън”, се казва, че „Чън Уантин бил добре познат в света на бойните изкуства. Със задълбочено изследване и учене, той обобщил своето знание в уникална система и предал тайното изкуство на наследниците си“.

Чън Уантин (1600 - 1680)

Чън Уантин (1600 - 1680)

Чън Уантин (Chen Wangting), също така наречен Зоутин, е живял в края на династия Мин и началото на династия Цин. Той е бил вещ както в литературата, така и в бойните изкуства и е бил особено изкусен в ръкопашния бой и стиловете с оръжие. Той бил добре известен в провинциите Хенан и Шандон. Говори се, че е предвождал военна част за борба с бандитите в провинция Шандон и успявал да ги усмирява. В по-късните си години се оттеглил в своето село и започнал да обобщава знанията и уменията си. Базирайки се на бойните изкуства, предадени му от дедите, заимствайки от други системи, следвайки Тайчи и ин ян теориите и принципите за меридианите от традиционната китайска медицина и някои техники за контрол на дишането, той създал бойната системата, ...

Прочети още...

Чън Чансин (1771 - 1853)

Чън Чансин (1771 - 1853)

Чън Уантин (Chen Wangting), също така наречен Зоутин, е живял в края на династия Мин и началото на династия Цин. Той е бил вещ както в литературата, така и в бойните изкуства и е бил особено изкусен в ръкопашния бой и стиловете с оръжие. Той бил добре известен в провинциите Хенан и Шандон. Говори се, че е предвождал военна част за борба с бандитите в провинция Шандон и успявал да ги усмирява. В по-късните си години се оттеглил в своето село и започнал да обобщава знанията и уменията си. Базирайки се на бойните изкуства, предадени му от дедите, заимствайки от други системи, следвайки Тайчи и ин ян теориите и принципите за меридианите от традиционната китайска медицина и някои техники за контрол на дишането, той създал бойната системата, ...

Прочети още...

Чън Юбен и Чън Цинпин

Чън Юбен от четиринайсето поколение на фамилия Чън променил традиционните форми като премахнал някои трудни и експлозивни движения. Неговият стил бил наречен Нов Стил по онова време и използвал движения, подобни на тези в Стария Стил. Неговият стил днес се нарича Малък стил.

Чън Цинпин от петнайсето поколение на фамилия Чън се оженил в град Джаобао (два километра и половина източно от селото на Чън). Той започнал да преподава Тайчи там. Променил традиционните движения и създал стил, който бил с компактни позиции и тренирането преминавало постепенно от прости към сложни движения. Неговите ученици включват Хе Джаоюан (Стил Джаобао ) и Ли Дзингян (Стил на Внезапната Гръмотевица).

Чън Син (1849 - 1929)

Чън Син (1849 – 1929) от шестнайсето поколение на фамилия Чън, още наричан Пинсан, написал една от най-важните книги от всички класически произведения за Тайчи – четиритомният „Илюстрован Тайчи на фамилия Чън”. Той бил загрижен, че повечето теории на Чън стил Тайчи се предавали устно и имало малко написани книги за него. За да обясни ясно изкуството, предадено от дедите му, той се зарекъл да изложи теориите на хартия. Отнело му дванайсет години да завърши „Илюстрован Тайчи на фамилия Чън”. В тази книга той обяснил теорията на Тайчи, като се базирал на И-Дзин (Книгата на Промените) и теорията за меридианите. Той ясно посочил, че основната техника в Тайчи е спиралната въртяща сила и базовата движеща сила е вътрешната енергия. Другите му книги включват „Генеалогия на фамилия Чън” и „3.3.6 Тайчи теория”.

Чън Факъ (1887 - 1957)

Чън Факъ (1887 - 1957)

В съвремието представителната фигура на Чън стил Тайчи бил Чън Факъ (Chen Fake) от седемнайсето поколение, също наречен Фушен. Той доминирал света на Тайчи по своето време с огромните си умения в бойните изкуства. Неговият принос към развитието и разпространението на Тайчи е много важен. От 1929 до 1957 той преподавал в Пекин. Неговото Тайчи било подкрепено от перфектно балансирано съчетаване на твърдост и мекота.

Чън Факъ бил честен и лоялен човек с високи етични стандарти и бил ...

Прочети още...

Чън Джаопи (1893 – 1972)

Чън Джаопи (1893 – 1972)

Представителната фигура на Чън Тайчи от осемнайсетото поколение бил Чън Джаопи (Chen Zhao Pi), също наречен Дзифу.
Със задълбочени познания на теорията на Тайчи, подкрепени от десетилетия практически опит, майстор Чън Джаопи написал „Сборник с Чън Тайчи серии”, „Основи на Тайчи”, „Илюстриране на Чън Тайчи”, „Тринайсет статии за теорията на Чън Тайчи” и други. Учениците му включват Чън Сяоуан, Чън Джънлей, Уан Си’ан, Джу Тианцай и други. Майстор Чън Джаопи бил търпелив учител с високи морални стандарти. Той бил уважаван по целия свят и имал огромен принос за популяризиране на Чън Тайчи. Той бил много важна опора на продължаването на традицията на Чън Тайчи и предаването на изкуството на бъдещите поколения.

Прочети още...

Ян стил Тай Чи

Ян стил Тай Чи

Ян Фукуй (1799 – 1871), също наречен Лучан, от окръг Йон Ниан, провинция Хебеи, е основателят на Ян стил Тай Чи. Чън Деху от селото на фамилия Чън имал магазин за китайски билки в Йон Ниан и Ян работел там като стажант. По-късно Ян помагал в дома на Чън Деху. По това време, майстор Чън Чансин от четиринайсето поколение преподавал в дома на Чън Деху. Той харесал Ян, защото бил интелигентен, работлив и честен. Ян също така обичал силно бойните изкуства. След като го обсъдил с Чън Деху, Чън Чансин приел Ян като ученик. Ян практикувал много упорито в продължение не седем години и накрая станал изкусен майстор. Той получил разрешение от учителя си и от работодателя си да се прибере вкъщи. По-късно се връщал два пъти ...

Прочети още...