Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров"

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров" - София

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров" - София е създадено на 5 март 1922 година като средище за духовност, за запазване и развитие на българската култура и традиции.

Вече повече от 90 години искрата, запалена от предците в това възрожденско огнище не угасва. И днес като камбана звучат звънливите детски гласчета от забавачка "Слънчо", музикалните звуци от школата по пиано, цигулка, акордеон и китара, танцовите ритми от балетно студио Веса Тонова - прима балерина при Национална опера и балет за класически и модерен танц, звучната реч от школата по английски език, веселието от празничните чествания, поетичните слова от салона на изкуствата "Моя бяла пролет".

Създадено като Красноселско народно читалище, от 7 март 1950 година читалището с гордост носи името на поета с неповторима съдба - жестока приживе и щедра след смъртта му - за когото понятието съвест означаваше висок дълг пред хората и който заплати с живота си това, което написа - Никола Йонков Вапцаров.

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров" е регистрирано като сдружение с нестопанска цел по Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Читалището е член на Съюза на народните читалища. Член е на Сдружението на софийските народни читалища и като такъв е регистрирано в Централния регистър на Министерство на правосъдието.

Летопис

 • 1923 година - създава се библиотеката
 • 1924 година - самодеен драматичен театър, който през 1956-59 г. е столичен първенец и национален отличник на Министерство на културата
 • 1925 година - първата детска градина в София за деца на работещи родители
 • 1931 година - започва издаване на в. " Красноселски вести ", впоследствие в. Известия на Красноселското народно читалище"
 • 1937 година - детска театрална трупа
 • 1953 година - литературен кръжок
 • 1954 година - детска музикална школа - пиано, цигулка, акордеон
 • 1957 година - школа по френски и немски език
 • 1961 година - школа по английски език
 • 1962 година - балетна школа
 • 1963 година - детски оркестър "Малките Орфейци"
 • 1964 година - фото-клуб
 • 1964 година - детска забавачка с немски, френски и английски език

 

  

nch.n.j.vptzrv.5 x600 2016-2 nch.n.j.vptzrv.6 600x408 nch.n.j.vptzrv.7 600x408

yumeiho BG 135x135weekend bg